ثبت نام دوره های آموزشی

آخرین مطالب ارسال شده

Written on 19/12/1392, 20:16 by adminv15
disck دیسک های مورد استفاده در آزمایش تعیین حساسیت با توجه به نوع باکتری و محل جداسازی آن: محل جدا شدن نام باکتری نمونه بافت ،...
137930
Written on 07/12/1392, 14:49 by adminv15
desirable-specifications-for-total-error-imprecision-and-bias-derived-from-intra-and-inter-individual-biologic-variationجهت دانلود مطلب  روی لینک زیر کلیک نمایید شاخصه های مطلوب برای خطای کلی، عدم دقت و بایاس بر اساس وستگارد...
130780

پیوند های ویژه

WHO | World Health Organization

کنترل کیفی در بخش انگل شناسی

کنترل کیفی در بخش انگل شناسی

مستند سازی

By Super User

تفسیر بالینی آزمایش ( CBC )

تفسیر بالینی آزمایش ( CBC )

By Super User

 معمولاً آزمایشCBC  شامل اجزای زیر است: …

آزمايش شمارش رتيکولوسيت

آزمايش شمارش رتيکولوسيت

تست های آزمایشگاهی

By Super User

 …

آب خالص و کنترل کیفی آن

آب خالص و کنترل کیفی آن

مستند سازی

By Super User

آب خالص و کنترل کیفی آن کیفیت نا مرغوب آب اثر نا مطلوبی بر نتایج آزمایش ها دارد…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

آب خالص و کنترل کیفی آن

کیفیت نا مرغوب آب اثر نا مطلوبی بر نتایج آزمایش ها دارد ؛از این رو تضمین کیفیت آب مصرفی در آزمایشگاه لازم و ضروری است.

آب خالص به سه روش تهیه می گردد:

1- تقطیر:

در این روش آب را می جوشانندو بخار آن را سرد می کنند.در این روش آهن,مننیزیم,کلسیم وهمچنین ارگانیسم ها برداشته می شوند اما ناخالصی های فرار مانند دی اکسید کربن,کلر و آمونیاک جدا نمی شوند.آب بدست آمده از این روش درجه II  یا III است.

2- دیونیزه کردن:

در این روش آب از بین ستون های رزینی که حاوی ذرات باردار منفی و مثبت است عبور داده می شود.این ذرات با یونهای موجود در آب ترکیب شده و آب نهایی دیونیزه خواهد بود.مواد آلی و سایر مادی که قادر به یونیزه شدن نیستند برداشته نمی شوند.برای تهیه آب درجه I به این روش باید از فیلتر غشایی و شارکول فعال استفاده کنیم.

3- روش اسمز معکوس:

آب تحت فشار را از غشای نیمه تراوا (معمولا استات سلولز) عبور می دهند.این غشا حدود 90% مواد جامد محلول ,98% نا خالصی های آلی و مواد غیر محلول  ارگانیسم های میکروبی را جدا می سازد،قادر به جداسازی گازهای محلول نیست و فقط 10%رات یونیزه را جدا می کند.

درجه بندی CLSI برای درجه بندی آب خالص در جدول زیر نشان داده شده است:

فاکتور مورد کنترل

آب درجه I

آب درجه II

آب درجه III

PH

در نظر گرفته نمی شود.

5-8

5-8

هدایت الکتریکی بر حسب میکرو زیمنس

0.1

5

10

آلودگی میکروبی بر اساس CFU/ml

10

1000

در نظر گرفته نمی شود.

موارد مصرف آب درجه I:

تهیه محلول های استاندارد ،بافر،حل کردن سرم های کنترل و لیوفیلیزه،الکتروفورز،HPLC،عناصر کمیاب و کشت سلول

موارد مصرف آب درجه II:

آزمایش های بیوشیمی،هماتولوژی،ایمنولوژی،میکروبیولوژی و سرولوژی

موارد مصرف آب درجه III:

تجزیه ادرار و مدفوع،شستشو و آب کشی وسایل شیشه ای،ساخت محیط کشت و بافت شناسی

کنترل کیفی آب آزمایشگاه

* تعیین هدایت یا مقاومت الکتریکی آب:

با استفاده از کنداکتو متر(هدایت سنج) میزا ن هدایت یا مقاومت الکتریکی آب انجام میگیرد که اندازه گیری هدایت آب بصورت هفتگی توصیه می گردد.میزان قابل قبول کمتر از 5 میکروزیمنس است.

* اندازه گیری PH آب:

اندازه گیری PH آب بوسیله PH متر و بصورت هفتگی باید انجام شود که میزان قابل قبول آن 5 تا 8 می باشد.

* بررسی کشت میکروبی:

کشت میکروبی آب بصورت ماهانه و به روش Pour Plate بر روی محیطهای گرم منفی مثل EMB توصیه میگردد . میزان قابل قبول آن کمتر از 1000 کلنی در یک میلی لیتر CFU/ml می باشد.