ثبت نام دوره های آموزشی

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسال شده

Written on 19/12/1392, 20:16 by adminv15
disck دیسک های مورد استفاده در آزمایش تعیین حساسیت با توجه به نوع باکتری و محل جداسازی آن: محل جدا شدن نام باکتری نمونه بافت ،...
89220
Written on 07/12/1392, 14:49 by adminv15
desirable-specifications-for-total-error-imprecision-and-bias-derived-from-intra-and-inter-individual-biologic-variationجهت دانلود مطلب  روی لینک زیر کلیک نمایید شاخصه های مطلوب برای خطای کلی، عدم دقت و بایاس بر اساس وستگارد...
74460
Written on 02/12/1391, 19:55 by adminv15
microbiology
83410
Written on 19/11/1391, 17:14 by adminv15
rbc روش تهیه گلبول قرمز حساس شده: منظور از گلبول قرمز حساس شده یعنی آغشته شدن گلبول های قرمز توسط آنتی بادی  بدون اینکه سبب آگلوتیناسیون گلبول های قرمز...
153640

پیوند های ویژه

WHO | World Health Organization

کنترل کیفی در بخش انگل شناسی

کنترل کیفی در بخش انگل شناسی

مستند سازی

By Super User

تفسیر بالینی آزمایش ( CBC )

تفسیر بالینی آزمایش ( CBC )

By Super User

 معمولاً آزمایشCBC  شامل اجزای زیر است: …

آزمايش شمارش رتيکولوسيت

آزمايش شمارش رتيکولوسيت

تست های آزمایشگاهی

By Super User

 …

آب خالص و کنترل کیفی آن

آب خالص و کنترل کیفی آن

مستند سازی

By Super User

آب خالص و کنترل کیفی آن کیفیت نا مرغوب آب اثر نا مطلوبی بر نتایج آزمایش ها دارد…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

آنتی بادی سیتوپلاسمیک ضد نوتروفیل (ANCA )

مترادفات: سیتوپلاسمیک ANCA (C-ANCA ) ، پرنوکلئار(ANCA –(P- ، میلوپراکسیداز ، پروتئیناز 3-

تعریف :ANCAS  شامل یک گروهی از آنتی بادیهاست که با آنزیم موجود در سیتوپلاسم نوتروفیل باند می شود . آنتی بادیهای سیتوپلاسمیک ضد نوتروفیل در بیماران با انواع شدید واسکولیت و نیز در برخی دیگر از بیماریها یافت
می شود.ANCAS ممکن است ارزش تشخیصی و پیش آگهی در بیماری داشته باشد .

روش : آنتی بادیهای سیتوپلاسمیک ضد نوتروفیل با استفاده از نوتروفیل های انسانی ( یامونوسیت ) که روی یک اسلاید شیشه ای ثابت شده اند سنجیده می شود . سرم انسانی به اسلاید اضافه میشود و به وسیله حضور آنتی بادیهای باند شده با سیتوپلاسم نوتروفیل تشخیص داده می شود .

ANCAS در سیتوپلاسم به وسیله ایمنوفلورسانس غیر مستقیم مشخص می گردد. به دلیل یک artifact  که در طول فیکساتور اسلاید با اتانول اتفاق می افتد ، پاترن های رنگ آمیزی مجزا مشاهده میشود ( جدول 2 ) .

در  C-ANCAپاترن های رنگ آمیزی منتشر و گرانولی مشاهده می گردد . در مقایسه P-ANCA به صورت رنگ آمیزی اطراف هسته ای مشاهده میشود . گاهی اوقات یک پاترن اطراف هسته ای غیر تیپیک به عنوان A-ANCA و یا
X-ANCA  آشکار میشود .

پاترن های رنگ آمیزی متفاوت با اتصال به Ag  های مختلف همراه شده است .

نتایج غیر طبیعی:

C-ANCA: Ag که با C-ANCA همراه می شود پروتئیناز –3  می باشد، تست کردن آنتی بادی به طوراختصاصی برای این آنزیم می توان C-ANCAرا تائید کند .

C-ANCA مثبت همراه گرانولوماتوز وگنر مخصوصاٌ در بیماران با بیماری فعال دیده میشود .

جدول 2 – آنتی بادیهای سیتوپلاسمیک ضد نوتروفیل

همراهی کلینیک

آنتی ژن هدف

پاترن رنگ آمیزی

 

گرانولوماتوز وگنر

پروتئیناز 3

سیتوپلاسمی منتشر، گرانولر

C-ANCA

پلی آرتریت ندوزامیکروسکوپی، میلوپراکسیداز

اطراف هسته ای

P-ANCA

سندرم چرج اشتراس،لاکتوفرین

 

 

گلومرونفریت هلالی ایدیوپاتیک، الاستاز

 

 

بیماریهای التهابی روده، کاتپسین

 

 

سندرم Felty,s ، دیگر Ag  ها

 

 

HIV ، اندوکاردیت ،

ناشناخته

اطراف هسته ای غیرتیپیک

A-ANCA  یا

 X-ANCA

بیماریهای التهابی روده

 

 

در ارتباط با وسعت و فعالیت بیماری ، C-ANCA تقریباً یک حساسیت بین 50 تا 90% برای گرانوماتوز وگنر دارد . به علاوه اگر چه C-ANCA ممکن است به طور اتفاقی در تعداد از واسکولیت های دیگر دیده شود ( مثل سندرم چرج اشتراس ، پلی آرتریت ندوزا ) C-ANCA به طور نسبی برای گرانولوماتوز وگنر اختصاصی با یک ویژگی بیش از 90% می باشد. در تعدادی، اما نه همه بیماران با گرانولوماتوز وگنر تیتر C-ANCA ممکن است که با فعالیت بیماری ارتباط داشته باشد. علاوه بر وجود یک مارکر تشخیصی ، C-ANCA ممکن است یک نقش اتیولوژیک در گرانولوماتوز داشته باشد .

P-ANCA: با اتصال به آنزیم های مختلف که شامل میلوپراکسید از ، لاکتوفرین ، الاستاز ، کاتپسین و غیره مربوط می شود . P-ANCA و به ویژه آنتی بادیهای بر علیه میلوپراکسید از در حدود 60% از بیماران با پلی آرتریت میکروسکوپی و سندرم چرج اشتراس دیده شده است . P-ANCA همچنین ممکن است در بیماریهای دیگری نیز دیده شود که شامل بیماری التهابی روده ، پلی آرتریت و گلومرونفریت هلالی ایدیوپاتیک می باشد .

کاربردها : اندازه گیری ANCA سرم ، میلوپراکسید از یا پروتئیناز 3 ، ممکن است در ارزیابی بیماران باگرانولوماتوزوگنر مورد شک ، سندرم های کلیوی ، ریوی، یا واسکولیت سیستمیک استفاده شود .وجود مقادیر        ANCA مثبت نباید جای استفاده بیوپسی یا آنژیوگرافی را در تشخیص گرانولوماتوز وگنر یا واسکولیت بگیرد .

در بعضی بیماران انتخاب شده اندازه گیری سریال ANCA ممکن است در ارزیابی فعالیت یا موفقیت درمان مورد استفاده قرار گیرد .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید